Video/Action

Et videokamera er et elektronisk, bærbart kamera til optagelse af levende billeder, stillbilleder samt lyd. Tidligere var denne type kameraer baseret på analog teknologi, mens digitale videokameraer med intern harddisk er standarden idag. Optagelser fra digitale videokameraer kan overføres til computer, hvor de med forskellig software kan redigeres til færdig film.